اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.28 در سایت

 1. مناقصه تهیه ساخت و نصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه ساخت ونصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن نوبت دوم
 2. تجدید مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از شبکه ... نوبت دوم
 3. تجدید ارزیابی کیفی بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه های بالارود و گل محک - نوبت دوم / آگهی دعوت به تجدید فراخوان، تجدید ارزیابی کیفی بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه های بالارود و گل محک - نوبت دوم
 4. مناقصه طراحی و احداث پروژه ساختمان شهرداری (فاز اول) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه طراحی و احداث پروژه ساختمان شهرداری (فاز اول) نوبت دوم
 5. مناقصه تهیه مواد و ساخت آببندهای توربین تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد و ساخت آببندهای توربین تجدید نوبت دوم
 6. فراخوان مناقصه تامین و خرید لوله، اتصالات و متعلقات GRP ... نوبت دوم / مناقصه, فراخوان مناقصه تامین و خرید لوله، اتصالات و متعلقات GRP ... نوبت دوم
 7. مشارکت در ساخت پروژه های اداری، تجاری و مسکونی / مشارکت در ساخت، مشارکت در ساخت پروژه های اداری، تجاری و مسکونی
 8. آگهی دعوت به اظهار توان انجام کار از مشاوران حقوقی / آگهی دعوت به اظهار توان انجام کار از مشاوران حقوقی
 9. مناقصه عملیات لایروبی مخزن 1 آببندان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات لایروبی مخزن 1 آببندان
 10. مناقصه انجام خدمات نظارتی بازرس جوش، انجام خدمات پرتونگاری... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نظارتی بازرس جوش، انجام خدمات پرتونگاری...
 11. مناقصه نمونه برداری و آنالیز خروجی پساب تصفیه خانه های / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نمونه برداری و آنالیز خروجی پساب تصفیه خانه های
 12. مناقصه تهیه و نصب پوشش عایقی شینه های 20 کیلوولت نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب پوشش عایقی شینه های 20 کیلوولت نوبت دوم
 13. مناقصه تهیه، نصب، نگهداری و ایمن سازی با گاردریل ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تهیه، نصب، نگهداری و ایمن سازی با گاردریل ...نوبت دوم
 14. تجدید مناقصه تامین غذای گرم کارکنان - نوبت دوم / مناقصه,تجدید مناقصه تامین غذای گرم کارکنان - نوبت دوم
 15. فراخوان مناقصه تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی و فولادی ...- نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه تامین شیرآلات، اتصالات و متعلقات چدنی و فولادی ... - نوبت دوم
 16. مناقصه انجام عملیات احداث و بهسازی ساختمان / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات احداث و بهسازی ساختمان
 17. مناقصه خرید بیسیم دستی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید بیسیم دستی
 18. فراخوان مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی ...- نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی ...- نوبت دوم
 19. فراخوان تامین و نصب دستگاه های آبیاری دوار مرکزی (ستنرپیوت) ... نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان تامین و نصب دستگاه های آبیاری دوار مرکزی (ستنرپیوت) ... نوبت دوم
 20. ​مناقصه تامین ترانسمیترهای فشار مدل روزمونت / مناقصه، ​مناقصه تامین ترانسمیترهای فشار مدل روزمونت
 21. تجدید مناقصه خرید، بومی سازی، آموزش سیستم جامع مدیریت منابع انسانی... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید، بومی سازی، آموزش سیستم جامع مدیریت منابع انسانی... - نوبت دوم
 22. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل 300 تن کلر مایع / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل 300 تن کلر مایع
 23. مناقصه ایمن سازی ، تثبیت و لق گیری ترانشه های / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی ، تثبیت و لق گیری ترانشه های
 24. فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی
 25. مناقصه خرید 180000 متریک تن ذرت دامی- نوبت دوم / مناقصه بین المللی, مناقصه خرید 180000 متریک تن ذرت دامی- نوبت دوم
 26. مناقصه 16 مورد نگهداری ، سرویس و راهبری ... / مناقصه , مناقصه 16 مورد نگهداری ، سرویس و راهبری ...
 27. فراخوان مناقصه خرید و تامین ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و اتصالات- نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و تامین ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و اتصالات - نوبت دوم
 28. مناقصه احداث پل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث پل
 29. مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلابمناقصه اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم
 30. مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی و اجرای اسکلت 25 واحد مسکونی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خاکبرداری، اجرای فونداسیون و کرسی چینی و اجرای اسکلت 25 واحد مسکونی نوبت دوم
 31. تجدید مناقصه اجرای زیرسازی، لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر... / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی، تجدید مناقصه اجرای زیرسازی، لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر...
 32. مناقصه خرید تعداد 400 عدد صندلی آموزشی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 400 عدد صندلی آموزشی
 33. مناقصه پروژه ساخت قبور / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه ساخت قبور
 34. مناقصه تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و.... / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و....
 35. مناقصه ریتیوب مبدل های سورفیس و ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ریتیوب مبدل های سورفیس و ... نوبت دوم
 36. مناقصه عملیات رنگ آمیزی تجهیزات و سازه های فلزی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات رنگ آمیزی تجهیزات و سازه های فلزی نوبت دوم
 37. ارزیابی کیفی تامین کنندگان ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تامین کنندگان ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی نوبت دوم
 38. تجدید مناقصه خدمات فنی مرکز نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خدمات فنی مرکز نوبت دوم
 39. مناقصه تهیه و نصب سیستم دوربین مدار بسته / مناقصه، مناقصه تهیه و نصب سیستم دوربین مدار بسته
 40. مناقصه عملیات تکمیلی احداث پل دهانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،مناقصه عملیات تکمیلی احداث پل دهانه نوبت دوم
 41. مناقصه انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی
 42. فراخوان تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه پلی اتیلن / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه پلی اتیلن
 43. مناقصه اجرای عملیات نهالکاری و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نهالکاری و ...
 44. مناقصه انجام خدمات نظارتی بازرس جوش، انجام خدمات پرتونگاری- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نظارتی بازرس جوش، انجام خدمات پرتونگاری- نوبت دوم
 45. مناقصه حفاظت اراضی دولتی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه حفاظت اراضی دولتی
 46. مناقصه انجام عملیات خدمات خودرویی با راننده ... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام عملیات خدمات خودرویی با راننده ...
 47. مناقصه خرید برنج مصرفی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید برنج مصرفی تجدید
 48. مناقصه عملیات ایمنی ، کنترل ترافیک و ... / آگهی مناقصات عمومی ، مناقصه عملیات ایمنی ، کنترل ترافیک و ...
 49. مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعات 5-6-7 راه آهن میانه - اردبیل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعات 5-6-7 راه آهن میانه - اردبیل
 50. مناقصه تامین و تجهیز 41 مورد ایستگاه های گاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تامین و تجهیز 41 مورد ایستگاه های گاز نوبت دوم
 51. مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه بندرعباس- تجدید / آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه رفع خوردگی ساختمان ایستگاه بندرعباس- تجدید
 52. مناقصه خرید ترانسفورماتورهای اندازه گیری MOF مورد نیاز شبکه - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید ترانسفورماتورهای اندازه گیری MOF مورد نیاز شبکه - نوبت دوم
 53. فراخوان لباسکار نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان لباسکار نوبت دوم
 54. مناقصه خرید مقدار 50 تن Ceramic Ball 19 mm تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه خرید مقدار 50 تن Ceramic Ball 19 mm تجدید
 55. فراخوان مناقصه خدمات فنی و تعمیرات مورد نیاز بر روی حصار ،تسهیلات سرچاهی چاهها... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات فنی و تعمیرات مورد نیاز بر روی حصار ،تسهیلات سرچاهی چاهها...
 56. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران طرح تفصیلی شهر / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران، فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران طرح تفصیلی شهر
 57. مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه
 58. فراخوان برگزاری دوره های آموزشی / فراخوان ، فراخوان برگزاری دوره های آموزشی
 59. مناقصه خرید تیر بتونی گرد / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید تیر بتونی گرد
 60. فراخوان برگزاری پنجمین کنگره عادی / فراخوان برگزاری پنجمین کنگره عادی
 61. مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی
 62. مناقصه ماشین شستشو سه خانه / متمم آگهی مناقصه , مناقصه ماشین شستشو سه خانه
 63. ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلام ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تعمیر ، سرویس و نگهداری سیستم اعلام ... تجدید نوبت دوم
 64. مناقصه نگهداری و تعمیرات جاری ، اساسی ، ویژه و راهبری فنی / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و تعمیرات جاری ، اساسی ، ویژه و راهبری فنی
 65. اصلاحیه تمدید فراخوان اتصال مراکز حمل و نقل انبوه بار و مسافر به شبکه ریلی / اصلاحیه تمدید فراخوان، تمدید فراخوان عمومی اتصال مراکز حمل و نقل انبوه بار و مسافر به شبکه ریلی
 66. مناقصه احداث 2 بلوک 20 واحدی مسکونی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث 2 بلوک 20 واحدی مسکونی نوبت دوم
 67. مناقصه پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه ها ، انهار (نوبت دوم) / ارزیابی کیفی, مناقصه پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه ها ، انهار (نوبت دوم)
 68. مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستای ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی روستایی...نوبت دوم
 69. مناقصه انجام خدمات مهندسی ... / آگهی فراخوان دعوت به ارزیابی کیفی ، مناقصه انجام خدمات مهندسی ...
 70. فراخوان مناقصه خرید و تامین، بارگیری، حمل و باراندازی لوله و اتصالات ...- نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید و تامین، بارگیری، حمل و باراندازی لوله و اتصالات ...- نوبت دوم
 71. مناقصه بازسازی شبکه توزیع آب مجتمع آبرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بازسازی شبکه توزیع آب مجتمع آبرسانی
 72. مناقصه خرید و بارگیری، حمل و باراندازی باقیمانده لوله های فایبرگلاس- نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه خرید و بارگیری ، حمل و باراندازی باقیمانده لوله های فایبرگلاس - نوبت دوم
 73. مناقصه انجام سرویس و نگهداری و رفع اشکالات نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه انجام سرویس و نگهداری و رفع اشکالات نوبت دوم
 74. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - نوبت دوم / فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - نوبت دوم
 75. مناقصه اجرای پروژه روکش و لکه گیری آسفالت معابر و نوارهای حفاری و جدول گذاری معابر- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه روکش و لکه گیری آسفالت معابر و نوارهای حفاری و جدول گذاری معابر- تجدید
 76. مناقصه 4 دستگاه لاپاراسکوپی / آگهی مناقصه، مناقصه 4 دستگاه لاپاراسکوپی
 77. مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی....
 78. مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز مدارس ... / مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز مدارس ...
 79. مناقصه تهیه و اجرای خط کشی راه های پرتردد ... / مناقصه عمومیع مناقصه تهیه و اجرای خط کشی راه های پرتردد ...
 80. استعلام خدمات طراحی، نصب و راه اندازی شبکه ذخیره سازی داده ها... نوبت دوم / استعلام, استعلام خدمات طراحی، نصب و راه اندازی شبکه ذخیره سازی داده ها... نوبت دوم
 81. مناقصه عمومی مسیر ، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی مسیر ، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز - نوبت دوم
 82. مناقصه قطعات کامپیوتر / مناقصه, مناقصه قطعات کامپیوتر
 83. مناقصه تامین مواد شوینده و بهداشتی مجموعه های ورزشی / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مواد شوینده و بهداشتی مجموعه های ورزشی
 84. فراخوان انجام امور خدمات شهری و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام امور خدمات شهری و ...
 85. تجدید مناقصه عملیات دور برگردان محور متی کلا.... / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه عملیات دور برگردان محور متی کلا....
 86. مناقصه تکمیل پست 63 کیلوولت امامزاده - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل پست 63 کیلوولت امامزاده - نوبت دوم
 87. تجدید مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت و LTE / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت و LTE
 88. مناقصه اجرای فاز دوم پارک رسالت / آگهی شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز دوم پارک رسالت
 89. تجدید مناقصه نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط ... نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط ... نوبت دوم
 90. تجدید مناقصه عملیات نوسازی و ممیزی املاک / مناقصه , تجدید مناقصه عملیات نوسازی و ممیزی املاک
 91. مناقصه خرید لوازم یدکی و لوازم نصب پره های توربین... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید لوازم یدکی و لوازم نصب پره های توربین... نوبت دوم
 92. مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی اداره ترابری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی اداره ترابری نوبت دوم
 93. فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی شرکت گاز / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی شرکت گاز
 94. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت قطعه 4 نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت قطعه 4 نوبت دوم
 95. تجدید مناقصه احداث اتصال راه فرعی / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث اتصال راه فرعی
 96. مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار
 97. مناقصه خرید سکسیونر گازی 630 آمپر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید سکسیونر گازی 630 آمپر
 98. مناقصه واگذاری اجرای انتقال نیرو و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اجرای انتقال نیرو و ...نوبت دوم
 99. مناقصه بطری یک لیتری پلی اتیلن دهانه گشاد ... / آگهی مناقصه , مناقصه بطری یک لیتری پلی اتیلن دهانه گشاد ...
 100. تجدید فراخوان مناقصه نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط ، شبکه ها و ... / تجدید مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط ، شبکه ها و ...
 101. مناقصه اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم
 102. مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف
 103. مناقصه تعمیرات ابنیه فنی چهار دستگاه پل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات ابنیه فنی چهار دستگاه پل
 104. فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و ... / مناقصه,فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و ...
 105. مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع اصلاح اتصالات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع اصلاح اتصالات
 106. فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه مرمت و بهسازی باند سطوح پروازی - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه مرمت و بهسازی باند سطوح پروازی - نوبت دوم
 107. شناسایی پیمانکاران به منظور برون سپاری انجام خدمات تعمیر ، سرویس ، نگهداری / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران به منظور برون سپاری انجام خدمات تعمیر ، سرویس ، نگهداری
 108. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100 / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100
 109. فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری مدیریت مرکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب / فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری مدیریت مرکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب
 110. مناقصه انجام فعالیت های خدماتی، فضای سبز، ساختمان ها و موتوری / مناقصه عمومی, مناقصه انجام فعالیت های خدماتی، فضای سبز، ساختمان ها و موتوری
 111. مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی ...اصلاحیه / مناقصه,مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی ...اصلاحیه
 112. اصلاحیه فراخوان مناقصه عملیات باقیمانده اجرایی ابنیه / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات باقیمانده اجرایی ابنیه
 113. فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه اجرای بلوار ورودی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی پروژه اجرای بلوار ورودی نوبت دوم
 114. تجدید مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی... - نوبت دوم / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و مصالح ، ساخت ، تست ، راه اندازی... - نوبت دوم
 115. مناقصه فراخوان عملیات احداث 3 بلوک 15 طبقه مسکونی / مناقصه عمومی, مناقصه فراخوان عملیات احداث 3 بلوک 15 طبقه مسکونی
 116. مناقصه COILED TUBING / مناقصه,مناقصه COILED TUBING
 117. فراخوان مناقصه تامین ، بارگیری ، حمل و راه اندازی لوله و اتصالات پلی اتیلن نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین ، بارگیری ، حمل و راه اندازی لوله و اتصالات پلی اتیلن نوبت دوم
 118. مناقصه خرید پایه علائم عمودی تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید پایه علائم عمودی تجدید
 119. مناقصه خرید لوازم مورد نیاز برای کلیه پروژه های حفظ و نگهداری واحد آب- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم مورد نیاز برای کلیه پروژه های حفظ و نگهداری واحد آب- تجدید
 120. فراخوان خرید و تامین لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه آبیاری نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان خرید و تامین لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای شبکه آبیاری نوبت دوم
 121. مناقصه خرید ، تهیه و تحویل ، نصب و راه اندازی ده دستگاه آسانسور گیرلس / اگهی مناقصه , مناقصه خرید ، تهیه و تحویل ، نصب و راه اندازی ده دستگاه آسانسور گیرلس
 122. تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت انجام عملیات حصارکشی ... نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت انجام عملیات حصارکشی ... نوبت دوم
 123. مناقصه تهیه، طبخ، توزیع، سرو و بسته بندی غذای کارکنان ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تهیه، طبخ، توزیع، سرو و بسته بندی غذای کارکنان ... نوبت دوم
 124. فراخوان مولکولارسیو A4 - نوبت دوم / فراخوان,فراخوان مولکولارسیو A4 - نوبت دوم
 125. فراخوان مناقصه مرمت شهری گذر باغ... / فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه مرمت شهری گذر باغ...
 126. مناقصه خرید کابلهای انتقال برق ماشین های آبیاری سنترپیوت تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابلهای انتقال برق ماشین های آبیاری سنترپیوت تجدید
 127. مناقصه جمع آوری قسمت های تعویض شده خط لوله- نوبت دوم / مناقصه جمع آوری قسمت های تعویض شده خط لوله - نوبت دوم
 128. مناقصه واگذاری ساماندهی قسمت سرپوشیده رودخانه آبشوران ... / مناقصه,مناقصه واگذاری ساماندهی قسمت سرپوشیده رودخانه آبشوران ...
 129. مناقصه پروژه بیمه درمان تکمیلی کارکنان شهرداری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه بیمه درمان تکمیلی کارکنان شهرداری- نوبت دوم
 130. مناقصه Molsieve Hg-Siv-3Particle .... / مناقصه عمومیع مناقصه Molsieve Hg-Siv-3Particle ....
 131. فراخوان مشارکت در ساخت زمین تجاری - اداری / آگهی فراخوان, فراخوان مشارکت در ساخت زمین تجاری - اداری
 132. مناقصه بازسازی ساختمانهای فنی و کارگاهی / مناقصه , مناقصه بازسازی ساختمانهای فنی و کارگاهی
 133. مناقصه اصلاح سالن های تخمیر شماره 1 و 2 کارخانه کمپوست نوبت دوم - 96.9.28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح سالن های تخمیر شماره 1 و 2 کارخانه کمپوست نوبت دوم 96.9.28
 134. مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی داخلی مجتمع انبارها و سیلو (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی داخلی مجتمع انبارها و سیلو (نوبت دوم)
 135. مناقصه عملیات تنظیفات محوطه های صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تنظیفات محوطه های صنعتی
 136. مناقصه بازسازی و بهسازی خوابگاه و مهمانسرا / مناقصه , مناقصه بازسازی و بهسازی خوابگاه و مهمانسرا
 137. مناقصه جایگزینی و راه اندازی سیستم اعلان و اطفای حریق (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه جایگزینی و راه اندازی سیستم اعلان و اطفای حریق (نوبت دوم)
 138. تجدید شناسایی واجدین شرایط جهت واگذاری فعالیت های تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاه های آب / تجدید شناسایی واجدین شرایط جهت واگذاری فعالیت های تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاه های آب
 139. مناقصه بهبود ، رفع عیب و ارتقای سیستم کنترل اعلان و ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه بهبود ، رفع عیب و ارتقای سیستم کنترل اعلان و ... (نوبت دوم)
 140. فراخوان مشارکت در ساخت اراضی- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت اراضی - نوبت دوم
 141. مناقصه احداث پل عابر پیاده روستای کوره.. تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث پل عابر پیاده روستای کوره...تجدید
 142. فراخوان انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری نوبت دوم
 143. استعلام کتب , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام کتب
 144. مناقصه چاپ قبوض گازبها مشترکین نوبت دوم / مناقصه,مناقصه چاپ قبوض گازبها مشترکین نوبت دوم
 145. مناقصه پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت، محیط زیست و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت، محیط زیست و ...
 146. استعلام نمایشگر LED سامسونگ,سایت ستاد / استعلام, استعلام نمایشگر LED سامسونگ
 147. مناقصه تامین رگلاتور 8 اینچ کلاس 600 نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تامین رگلاتور 8 اینچ کلاس 600 نوبت دوم
 148. مناقصه تکمیل مجموعه چند منظوره گلزار شهدا / مناقصه,مناقصه تکمیل مجموعه چند منظوره گلزار شهدا
 149. ارزیابی کیفی پیاده سازی سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی پیاده سازی سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات
 150. تجدید فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی,فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی
 151. استعلام مشمای کانتینری, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام مشمای کانتینری
 152. آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات فاز اول عمرانی و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات فاز اول عمرانی و تاسیسات
 153. مناقصه خرید کود دامی پوسیده - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه خرید کود دامی پوسیده - تجدید
 154. مناقصه دو قلم نهاده دامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دو قلم نهاده دامی
 155. مناقصه توسعه معابر شهری شامل... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه توسعه معابر شهری شامل... نوبت دوم
 156. فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز بروز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز بروز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی...
 157. مناقصه انجام کلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات...
 158. فراخوان انجام عملیات گاز رسانی و لوله کشی کارخانجات / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست مناقصه,مناقصه انجام عملیات گاز رسانی و لوله کشی کارخانجات
 159. مناقصه تعداد 53 دستگاه خودرو شخصی جهت حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد 53 دستگاه خودرو شخصی جهت حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب
 160. تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز 16 دستگاه واگن ... / مناقصه,تجدید مناقصه تعمیرات اساسی و تجهیز 16 دستگاه واگن ...
 161. تجدید فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط / تجدید مناقصه ,تجدید فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط
 162. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (خودرو سازی) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (خودرو سازی)
 163. مناقصه احداث کمربندی... / مناقصه, مناقصه احداث کمربندی...
 164. مناقصه خرید یکدستگاه چیلر LEW204D تراکمی 60 تن- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید یکدستگاه چیلر LEW204D تراکمی 60 تن - نوبت دوم
 165. تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری ... تجدید سوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری ... تجدید سوم
 166. مناقصه گزینش مشاور نظارت پروژه های عمرانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گزینش مشاور نظارت پروژه های عمرانی
 167. تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث کانال و دال بتنی / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی
 168. انتخاب پیمانکار بهره برداری خطوط تولیدی قوطی کششی / آگهی انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار بهره برداری خطوط تولیدی قوطی کششی
 169. مناقصه خرید باکس بتنی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید باکس بتنی...