اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.9.29 در سایت

 1. تجدید فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط - نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط - نوبت دوم
 2. فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار ... نوبت دوم
 3. فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق اهواز نوبت دوم / فراخوان ،فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدی آب بهاء و حقوق اشتراکی شرق اهواز نوبت دوم
 4. تجدید فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی,فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی نوبت دوم
 5. استعلام انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و ... نوبت دوم / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری و ... نوبت دوم
 6. مناقصه انجام کلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات... نوبت دوم
 7. فراخوان مناقصه ممبران و اقلام آبسازی صنعتی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان مناقصه ممبران و اقلام آبسازی صنعتی نوبت دوم
 8. تجدید ارزیابی کیفی انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب... / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید ارزیابی کیفی انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب...
 9. مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر
 10. فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و ... (نوبت دوم) / مناقصه,فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و ... (نوبت دوم)
 11. مناقصه پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت، محیط زیست و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی، بهداشت، محیط زیست و ... (نوبت دوم)
 12. مناقصه واگذاری مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب
 13. فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی شرکت گاز - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی شرکت گاز
 14. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت و ... / مناقصه ، مناقصه بهسازی و روکش آسفالت و ...
 15. آگهی مناقصه عمومی مدیریت،راهبری و ارائه کلیه خدمات مرتبط با پخت و توزیع غذای / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی مدیریت،راهبری و ارائه کلیه خدمات مرتبط با پخت و توزیع غذای
 16. مناقصه ​خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف
 17. مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل و ... / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید با عرضه، حمل و ...
 18. مناقصه تهیه و اجرای عملیات روکش آسفالت پارکینگ خودرویی - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای عملیات روکش آسفالت پارکینگ خودرویی - نوبت دوم
 19. مناقصه اجاره 21 دستگاه ماشین آلات سنگین شامل لودر / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 21 دستگاه ماشین آلات سنگین شامل لودر
 20. مناقصه خرید عایق رطوبتی پیش ساخته بنتونیتی کانالهای تامین آب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید عایق رطوبتی پیش ساخته بنتونیتی کانالهای تامین آب
 21. مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز - تجدید
 22. فراخوان خرید خدمات مشاور مطالعات بنیادی و پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پل ها / مناقصه, فراخوان خرید خدمات مشاور مطالعات بنیادی و پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پل ها
 23. مناقصه تقویت فونداسیون و اسکلت و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تقویت فونداسیون و اسکلت ، تکمیل اسکلت و سقف و دیوارچنینی پیرامونی ساختمان مرکزی
 24. مناقصه حسابرسی سال مالی / آگهی دعوت مناقصه عمومی، مناقصه حسابرسی سال مالی
 25. فراخوان شناسایی تولید کننده های دولومیت کلسینه / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی تولید کننده های دولومیت کلسینه
 26. فراخوان نهالکاری با شش نوبت آبیاری / مناقصه, فراخوان نهالکاری با شش نوبت آبیاری
 27. مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ... / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ...
 28. مناقصه ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن - نوبت دوم
 29. فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان بهسازی و آسفالت راه روستایی - نوبت دوم
 30. فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت
 31. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل 300 تن کلر مایع- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل 300 تن کلر مایع - نوبت دوم
 32. مناقصه احداث پل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث پل - نوبت دوم
 33. فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری / فراخوان,فراخوان تامین منابع مالی ، طراحی ، احداث ، تکمیل و بهره برداری
 34. ​مناقصه واگذاری تجهیزات توانبخشی / مناقصه عمومی، ​مناقصه واگذاری تجهیزات توانبخشی
 35. تجدید فراخوان مناقصه نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط ، شبکه ها و ...- نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی خطوط ، شبکه ها و ... - نوبت دوم
 36. فراخوان مناقصه CINCINNATI COUPING ....نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CINCINNATI COUPING ....نوبت دوم
 37. فراخوان مناقصه ETTORE CELLA DIFF PRESSURE GAUGE ETTORE ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه ETTORE CELLA DIFF PRESSURE GAUGE ETTORE ... (نوبت دوم)
 38. اصلاحیه فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی / اصلاحیه مناقصه عمومی,فراخوان نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی و مقاوم سازی
 39. مناقصه خریداری تجهیزات اندازه گیری آلودگی هوا / مناقصه عمومی , مناقصه خریداری تجهیزات اندازه گیری آلودگی هوا
 40. مناقصه نگهداری و پشتیبانی مرکز مدیریت راههاه و دوربینهای نظارت تصویری (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه نگهداری و پشتیبانی مرکز مدیریت راههاه و دوربینهای نظارت تصویری (نوبت دوم)
 41. تجدید مناقصه عملیات دور برگردان محور متی کلا.... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه عملیات دور برگردان محور متی کلا.... (نوبت دوم)
 42. فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی / فراخوان, فراخوان خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی
 43. مناقصه احداث اتصال راه فرعی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث اتصال راه فرعی ... نوبت دوم
 44. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح ... / مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح ...
 45. مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید انواع مختلف باتری های ساکن سرب نوبت دوم
 46. فراخوان مناقصه ادوات ابزار دقیق- نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه ادوات ابزار دقیق- نوبت دوم
 47. مناقصه تکمیل فاز اول دانشکده علوم تربیتی و علوم ورزشی... / مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل فاز اول دانشکده علوم تربیتی و علوم ورزشی...
 48. فراخوان مناقصه خرید تعداد 1250 عدد سیلندر گاز انواع کولر و ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید تعداد 1250 عدد سیلندر گاز انواع کولر و یخچال و دیگر سیستمهای تهویه
 49. تجدید مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی.. / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید و نصب نیمکت پارکی ، سطل زباله پارکی ، وسایل ورزشی پارکی..
 50. مناقصه تهیه و اجرای خط کشی راه های پرتردد ...نوبت دوم / مناقصه عمومیع مناقصه تهیه و اجرای خط کشی راه های پرتردد ...نوبت دوم
 51. فراخوان مناقصه خرید اتصالات پلی تیلن الکتروفیوژن و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید اتصالات پلی تیلن الکتروفیوژن و ...نوبت دوم
 52. آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ارائه خدمات عمومی، نظافتی و پیشخدمتی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ارائه خدمات عمومی، نظافتی و پیشخدمتی
 53. مناقصه انجام خدمات گازبانی در روستاها و شهرکهای صنعتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات گازبانی در روستاها و شهرکهای صنعتی - نوبت دوم
 54. فراخوان 75 عدد انواع دستگاه و سیلندر تنفسی و دستگاه گازسنج- نوبت دوم / فراخوان دو مرحله ای , فراخوان 75 عدد انواع دستگاه و سیلندر تنفسی و دستگاه گازسنج- نوبت دوم
 55. مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی - نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی - نوبت دوم
 56. مناقصه احداث کانال جمع آوری ودفع آبهای سطحی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث کانال جمع آوری ودفع آبهای سطحی ....
 57. مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره ... / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلی اتیلن دوجداره ...
 58. فراخوان مناقصه THE BULK CONTAMINT / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه THE BULK CONTAMINT
 59. فراخوان پروژه باقیمانده خطوط اصلی (رینگ) آبرسانی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان پروژه باقیمانده خطوط اصلی (رینگ) آبرسانی
 60. منقاصه خرید 22 قلم لوله جریانی ... نوبت دوم / مناقصه,منقاصه خرید 22 قلم لوله جریانی ... نوبت دوم
 61. مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه گوگرد تولیدی- نوبت دوم / مناقصهمناقصه بارگیری، حمل و تخلیه گوگرد تولیدی- نوبت دوم
 62. مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف نوبت دوم
 63. مناقصه ساخت شناورهای دریایی / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه ساخت شناورهای دریایی
 64. فراخوان قرائت و توزیع قبض، کنترل اطلاعات، پاسخگویی ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان قرائت و توزیع قبض، کنترل اطلاعات، پاسخگویی ...نوبت دوم
 65. مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز مدارس ...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز مدارس ...نوبت دوم
 66. فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی- تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی کانال های آبرسانی- تجدید
 67. مناقصه اتصال پلهای معابر منشعب به شهرک ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اتصال پلهای معابر منشعب به شهرک ...
 68. مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های شماره 27 تا 34 / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های شماره 27 تا 34
 69. تجدید مناقصه ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه جستجو ... / مناقصه,تجدید مناقصه ارزیابی کیفی پروژه احداث ایستگاه جستجو ...
 70. مناقصه COILED TUBING نوبت دوم / مناقصه,مناقصه COILED TUBING نوبت دوم
 71. مناقصه پیمانکار بکارگیری یک دستگاه ده چرخ کمپرسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیمانکار بکارگیری یک دستگاه ده چرخ کمپرسی
 72. مناقصه احداث فونداسیون ، نصب برج های مشبک فلزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فونداسیون ، نصب برج های مشبک فلزی
 73. مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت
 74. تجدید مناقصه عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس بهداشتی-نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات تنظیف، نگهداری، تخلیه و باز کردن مجرای سرویس بهداشتی- نوبت دوم
 75. مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز روابط عمومی / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز روابط عمومی
 76. اصلاحیه مناقصه خرید ۵ دستگاه هواساز / مناقصه ,مناقصه خرید ۵ دستگاه هواساز
 77. مناقصه تامین تجهیزات و اجرای پروژه 140 واحد آپارتمانی / فراخوان مشارکت در ساخت, مناقصه تامین تجهیزات و اجرای پروژه 140 واحد آپارتمانی
 78. آگهی معاوضه دستگاه سپراتور 20 تنی نوبت دوم / آگهی معاوضه ، آگهی معاوضه دستگاه سپراتور 20 تنی نوبت دوم
 79. فراخوان پروژه های عمرانی بهینه سازی روستایی / آگهی فراخوان ، فراخوان پروژه های عمرانی بهینه سازی روستایی
 80. تجدید مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر... / مناقصه,تجدید مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل نظافت، رفت و روب و شستشوی معابر...
 81. آگهی تغییر موعد مناقصه برون سپاری خدمات نگهبانی و خدمات و حراست / آگهی تغییر موعد مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری خدمات نگهبانی و خدمات و حراست
 82. مناقصه BLU-RAY دستگاه آرشیو- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه BLU-RAY دستگاه آرشیو - نوبت دوم
 83. مناقصه ایمن سازی و کیسینگ لوله و گاز و نفت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایمن سازی و کیسینگ لوله و گاز و نفت
 84. مناقصه خرید بیسیم دستی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید بیسیم دستی- نوبت دوم
 85. فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی... / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امدادرسانی...
 86. تجدید مناقصه خرید سیم فاز کرلو ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید سیم فاز کرلو ...
 87. فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه,فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب
 88. مناقصه عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر ... / مناقصه,مناقصه عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر ...
 89. مناقصه تعداد قریب به 1000 نفر با خانواده تحت پوشش بیمه تکمیل درمان / آگهی مناقصه, مناقصه تعداد قریب به 1000 نفر با خانواده تحت پوشش بیمه تکمیل درمان
 90. مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال MK6E و... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید 80 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال MK6E و... (نوبت دوم)
 91. مناقصه واگذاری خرید، تهیه، ساخت و تحویل 3 عدد کیوسک راهنمای زائر / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خرید، تهیه، ساخت و تحویل 3 عدد کیوسک راهنمای زائر
 92. فراخوان مناقصه گیربکس فیلادلفیا ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه گیربکس فیلادلفیا ... نوبت دوم
 93. تجدید مناقصه احداث پل عابر پیاده روستا / تجدید مناقصه , مناقصه احداث پل عابر پیاده روستا
 94. مناقصه عملیات لایروبی مخزن 1 آببندان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات لایروبی مخزن 1 آببندان نوبت دوم
 95. مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت / مناقصه عمومی , مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت
 96. مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی - نوبت دوم
 97. تجدید مناقصه پروژه بهسازی بلوار اصلی ... (نوبت دوم) / مناقصه,تجدید مناقصه پروژه بهسازی بلوار اصلی ... (نوبت دوم)
 98. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 7 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 7
 99. مناقصه خرید گاردریل و سایر لوازم جانبی- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید گاردریل و سایر لوازم جانبی - نوبت دوم
 100. فراخوان مناقصه مرمت شهری گذر باغ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه مرمت شهری گذر باغ... نوبت دوم
 101. مناقصه انجام عملیات تهیه نصب و راه اندازی ۲ دستگاه آسانسور نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تهیه نصب و راه اندازی ۲ دستگاه آسانسور نوبت دوم
 102. تجدید مناقصه خرید پایه علائم عمودی ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید پایه علائم عمودی ... نوبت دوم
 103. مناقصه 120.000 عدد کیسه جامبوبگ / مناقصه عمومی, مناقصه 120.000 عدد کیسه جامبوبگ
 104. مناقصه اجرای پیاده رو بلوار ساحلی ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای پیاده رو بلوار ساحلی ... نوبت دوم
 105. فراخوان مناقصه خرید لوله های فولادی برای طرح آبرسانی تجدید / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله های فولادی برای طرح آبرسانی تجدید
 106. مناقصه خرید یک دستگاه ژنراتور نیتروژن / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه ژنراتور نیتروژن
 107. مناقصه خرید 12 قلم لوله جریانی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید 12 قلم لوله جریانی - نوبت دوم
 108. مناقصه دستگاه کالیبراسیون دمای پرتابل نوبت دوم / مناقصه,مناقصه دستگاه کالیبراسیون دمای پرتابل نوبت دوم
 109. مناقصه پروژه کمپ بین راهی / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه کمپ بین راهی
 110. مناقصه انجام فعالیت های خدماتی، فضای سبز، ساختمان ها و موتوری- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام فعالیت های خدماتی، فضای سبز، ساختمان ها و موتوری- نوبت دوم
 111. مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهای ثبتی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی واحدهای ثبتی تجدید
 112. مناقصه انواع میلیگرد و چند پر آلومینیومی / مناقصه, مناقصه انواع میلیگرد و چند پر آلومینیومی
 113. مناقصه واگذاری خدمات مهندسی نظارت کارگاهی مقیم و عالیه .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات مهندسی نظارت کارگاهی مقیم و عالیه ....
 114. مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، تهیه و نصب فندرها و بولاردهای اسکله- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، تهیه و نصب فندرها و بولاردهای اسکله- نوبت دوم
 115. مناقصه بهسازی معابر محله صادقیه / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی معابر محله صادقیه
 116. مناقصه تهیه البسه کارکنان مرکز اورژانس تهران - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه البسه کارکنان مرکز اورژانس تهران- نوبت دوم
 117. مناقصه اجرای عملیات نهالکاری و ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نهالکاری و ... - نوبت دوم
 118. مناقصه ارائه خدمات جانبی به اداره بازرگانی و بازرسی انبارها - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات جانبی به اداره بازرگانی و بازرسی انبارها - نوبت دوم
 119. مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی / مناقصه,مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی
 120. تجدید فراخوان عملیات بهسازی محور / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان عملیات بهسازی محور
 121. مناقصه واگذاری خدماتی نظافت و باربری اداره کل پست / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدماتی نظافت و باربری اداره کل پست
 122. مناقصه خرید تلویزیون و تعدادی کامپیوتر / اگهی مناقصه , مناقصه خرید تلویزیون و تعدادی کامپیوتر
 123. فراخوان تامین یک دستگاه جرثقیل / فراخوان شناسایی منابع, فراخوان تامین یک دستگاه جرثقیل
 124. تجدید فراخوان عملیات بهسازی و احداث محور / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان عملیات بهسازی و احداث محور
 125. تجدید فراخوان عملیات اجرایی باند دوم محور / تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان عملیات اجرایی باند دوم محور
 126. مناقصه تامین نیروی نگهبان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی نگهبان
 127. مناقصه 16 مورد نگهداری ، سرویس و راهبری ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه 16 مورد نگهداری ، سرویس و راهبری ... نوبت دوم
 128. استعلام تعمیر و بازسازی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام تعمیر و بازسازی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 129. مناقصه خرید انواع سیم آلومینیومی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید انواع سیم آلومینیومی - نوبت دوم
 130. مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای انبار شهید و سوختگیری هواپیمایی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای انبار شهید و سوختگیری هواپیمایی (نوبت دوم)
 131. استعلام نهال انگور , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام نهال انگور , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 132. مناقصه P/F FOXBORO Controller & Transmitter - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه P/F FOXBORO Controller & Transmitter - نوبت دوم
 133. مناقصه احداث مجموعه فرهنگی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجموعه فرهنگی
 134. مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی.... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی.... (نوبت دوم)
 135. استعلام فیلتر پرس, سایت ستاد / استعلام ,استعلام فیلتر پرس, سایت ستاد
 136. استعلام لایسنس یکساله آنتی ویروس, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام لایسنس یکساله آنتی ویروس, سامانه ستاد
 137. مناقصه انجام عملیات مونتاژ و ساخت قطعات خودروهای تولیدی در سالن پرس / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات مونتاژ و ساخت قطعات خودروهای تولیدی در سالن پرس
 138. آگهی تجدید مناقصه عملیات دفن زباله ... نوبت دوم / مناقصه ,آگهی تجدید مناقصه عملیات دفن زباله ... نوبت دوم
 139. مناقصه نمونه برداری و آنالیز خروجی پساب تصفیه خانه های... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه نمونه برداری و آنالیز خروجی پساب تصفیه خانه های... نوبت دوم
 140. فراخوان پیمانکار احداث بخشی از فاز یک شهرک گردشگری و صنایع دستی / مناقصه, فراخوان پیمانکار احداث بخشی از فاز یک شهرک گردشگری و صنایع دستی
 141. مناقصه جذب سرمایه گذار / آگهی مناقصه، مناقصه جذب سرمایه گذار
 142. مناقصه پروژه خرید و نصب تیرهای روشنایی تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه خرید و نصب تیرهای روشنایی تجدید
 143. مناقصه اجرای پروژه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر (نوبت دوم)
 144. مناقصه نگهداری فضای سبز / مناقصه ,مناقصه نگهداری فضای سبز
 145. تجدید مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت و LTE - نوبت دوم / مناقصه , تجدید مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت و LTE - نوبت دوم
 146. مناقصه P/F WESTINGHOUSE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه P/F WESTINGHOUSE
 147. مناقصه خرید و حمل مصالح نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل مصالح نوبت دوم
 148. مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی
 149. مناقصه احداث راه دسترسی مخزن تعادلی و... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث راه دسترسی مخزن تعادلی و... (نوبت دوم)
 150. مناقصه اتصال بلوار باغستان به جاده آتشگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اتصال بلوار باغستان به جاده آتشگاه
 151. مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین ، تجهیز ، حمل ، نصب و راه اندازی ، آموزش
 152. مناقصه دو قلم نهاده دامی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دو قلم نهاده دامی - نوبت دوم
 153. مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات پیاده راه سازی / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات پیاده راه سازی
 154. مناقصه بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بابیت ریزی و تراشکاری یاتاقانهای بابیتی - نوبت دوم
 155. مناقصه اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم- نوبت دوم
 156. یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران 96.9.29 / یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران 96.9.29
 157. فراخوان مناقصه احداث قطعه اول و مخزن 1000 مترمکعبی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه احداث قطعه اول و مخزن 1000 مترمکعبی
 158. مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع اصلاح اتصالات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه بهره برداری از شبکه های توزیع اصلاح اتصالات - نوبت دوم
 159. مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار نوبت دوم
 160. فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده و ... 96.09.29 / مناقصه,فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق باقیمانده و ... 96.09.29
 161. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای / مناقصه,فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه ای
 162. مناقصه خرید باکس بتنی... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید باکس بتنی... - نوبت دوم
 163. مناقصه عملیات بهبود عبور و مرور شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهبود عبور و مرور شهری
 164. اصلاحیه مناقصه خرید ، حمل ، تحویل ، آموزش ، نصب و راه اندازی ادوات و ابزارآلات / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل ، تحویل ، آموزش ، نصب و راه اندازی ادوات و ابزارآلات
 165. مناقصه تعمیرات ابنیه فنی چهار دستگاه پل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات ابنیه فنی چهار دستگاه پل نوبت دوم
 166. مناقصه طراحی سالن همایش / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی سالن همایش
 167. مناقصه عملیات بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب
 168. مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر
 169. مناقصه ساخت تعداد 20.000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی Y25LSD1 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه ساخت تعداد 20.000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی Y25LSD1
 170. تجدید مناقصه ۸۰ دستگاه کولر اسپلیت / مناقصه ,تجدید مناقصه ۸۰ دستگاه کولر اسپلیت
 171. مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب ... نوبت دوم
 172. مناقصه تامین مواد شیمیایی / مناقصه ,مناقصه تامین مواد شیمیایی
 173. مناقصه خرید سه قلم البسه ایمنی و اطفا حریق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه قلم البسه ایمنی و اطفا حریق - نوبت دوم
 174. مناقصه شناسایی مشاوران جهت تکمیل بانک اطلاعاتی / اگهی مناقصه , مناقصه شناسایی مشاوران جهت تکمیل بانک اطلاعاتی
 175. مناقصه حفر و لایروبی و ... / مناقصه ,مناقصه حفر و لایروبی و